Utbildningar

Truckförarutbildning TLP 10 A

Kursdeltagaren skall genom utbildningen skaffa sig kunskap  om Ledtruckens funktion, arbetssätt samt gällande instruktioner, förordningar & lagar och införskaffa praktiska färdigheter i manövrering.

Truckförarutbildning TLP 10 B

Kursdeltagaren skall genom utbildningen skaffa sig kunskap  om Motviktstruckens funktion, arbetssätt samt gällande instruktioner, förordningar & lagar och införskaffa praktiska färdigheter i manövrering.

Truckförarutbildning TLP 10 D

Kursdeltagaren skall genom utbildningen skaffa sig kunskap  om Lastarens/ truckens funktion, arbetssätt samt gällande instruktioner, förordningar & lagar och införskaffa praktiska färdigheter i manövrering.

Truckförarutbildning TLP 10 C

Vi utbildar även på C kategorin tex hjullastare (C2). Kursdeltagaren skall genom utbildningen skaffa sig kunskap  om Lastarens/ truckens funktion, arbetssätt samt gällande instruktioner, förordningar & lagar och införskaffa praktiska färdigheter i manövrering.

Kranförarutbildning SS-ISO 9926-1

Kursdeltagaren skall genom utbildningen skaffa sig kunskap om Traversens, Telferns, Pelarsvängkranens m.fl. konstruktion, arbetssätt , belastningsgränser, säkerhetsbestämmelser, lagar och förordningar. Införskaffa färdighet att manövrera kranen på ett säkert sätt.

Skyliftutbildning LLP 1

Kursen vänder sig till alla som använder eller eventuella användare av Mobila arbetsplattformar. Deltagarna lär sig använda den Mobila arbetsplattformen effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material blir minimal.

Fallskyddsutbildning enligt BS8454:2006

Med vår fallskyddsutbildning inkl. räddning grundkurs, får man kunskaper om lagar, normer & riskanalyser med förebyggande arbete.

Vi anpassar fallskyddsutbildningen ut efter era behov. Utbildning hålls på plats hos oss i våra utbildningslokaler eller på plats hos er. Tidsåtgång 4-8 t.

 

Kursen omfattar följande moment: Fallskyddsutrustning, lagar och bestämmelser, fall och ras.

Planering, Krafter, Riskanalys & förebyggande åtgärder , Skötsel & tillsyn. Praktiska övningar inkl. räddning, Teoretiskt prov.

 

Repetition & Ansvarsutbildningar

För att säkerställa att förarna håller sin kunskap aktuell finns det s.k. repetition-utbildningar, maskinens funktion,arbetssätt samt gällande instruktioner, förordningar & lagar. Ansvarsutbildning är till för att Chefer & skyddsombud ska få till sig föreskrifter, lagar & normer för att t.ex. kunna utfärda körtillstånd.

KONTAKT

För pris eller mer information ring: 0454 - 92288 eller maila info@ottutb.se